О овом задатку

Најпре о називу блога…

ПсихоБлогија? Па, ту се блогује о психологији. Иако је много тога о људској психи, и човеку уопште, још увек под велом тајне, име овог блога је бар јасно!!

Који садржаји ће бити присутни?

  • лекције или њихови делови који треба да олакшају, обогате, унапреде учење. Форме лекција могу бити различите – у текстуалној форми, у виду ПП презентација, убачених линкова ка другим сајтовима, итд.
  • неки други материјали који прате наставу психологије – нпр. разни упитници који се задају у школи и њихова обрада са резултатима, истраживања..
  • разна обавештења везана за догађаје из домена психологије и, уопште, живота школе
  • анализа различитих садржаја из домена ове науке са упућивањем на интернет ресурсе..

Ефекти?

Свакако добар пријем  код ученика; освежавање наставе која је најчешће класичне форме, бољи успех у усвајању градива, буђење њихове  креативности и иновативности, радозналости и жеље за учењем које, примећујем, има све мање…

Очекујем и сарадњу са колегама из бранше и ван ње и размену идеја и садржаја који ће наставу обогатити.

Advertisements