О илузијама

Од 11 до 15. марта одржава се Недеља свести о мозгу у Дечјем културном центру у Београду (Таковска 8, код цркве Светог Марка, аутобус 23, тролејбуси 40 и 41, мада релативно близу стају и аутобуси 37 и 58, линије које користе наши ђаци). Наша гимназија резервисала је термин за 15. март за 50-ак ученика. 

Концепт ове манифестације је сличан као на Фестивалу науке, где Друштво за неуронауке са својом студентском секцијом наступа годинама. У креирању програма је учествовала и Лабораторија за експерименталну психологију са Одељења за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду, као и Катедра за физиологију и Биолошки институт Синиша Станковић.

Манифестација је интерактивног типа и састојаће се из неколико целина које су посвећене различитим сегментима: памћењу, процесу перцепције (и илузијама у оквиру њега), експериментима Пијажеовог типа посвећених развоју мишљења код деце, а посебна атракција, кажу, биће експерименти са мишевима. Након сваке презентације, учесници (ученици)  ће моћи да постављају питања и воде разговор са демонстраторима о ономе што су видели.

Управо зато што ће бити обрађиван појам илузија, следи презентација о овој појави која је свима добро позната. Њено објашњење позива се на несавршеност нашег организма и његову ограниченост у погледу могућности да савршено обради свет који га окружује. Међутим, ту несавршеност мозак управо савршено надокнађује реакцијама и понашањима која омогућују његово несметано функционисање и добру адаптираност на средину, упркос свему. 

Није ли то, управо доказ савршенства?

Ево и презентације:

Опажање – неки моменти

Ово је познат експеримент са невидиљивим горилом који је окосница истоимене књиге Кристофера Чабриса и Данијела Симонса, а која се бави различитим аспектима опажања, интуиције и других психолошких процеса.

Проверите своје опажање.

Задатак је да ИЗБРОЈИТЕ КОЛИКО ЛОПТИ ЈЕ ДОДАЛА БЕЛА ЕКИПА, А КОЛИКО ЕКИПА ЦРНИХ ИГРАЧА!

Надам се да ћете бити тачни у бројању…:))

Па, јесте ли се забројали?

Ево још „опажања“.

Реч је о опажању речи приликом читања. како их опажамо? Као целине или као збир, тј. низ слова?

За проверу хипотезе, ево текста за читање:

“cdnuolt blveiee taht I cluod aulaclty uesdnatnrd waht I was rdanieg. The phaonmneal pweor of the hmuan mnid, aoccdrnig to a rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy, it dseno’t mtaetr in waht oerdr the ltteres in a wrod are, the olny iproamtnt tihng is taht the frsit and lsat ltteer be in the rghit pclae.
The rset can be a taotl mses and you can sitll raed it whotuit a pboerlm. Tihs is bcuseae the huamn mnid deos not raed ervey lteter by istlef, but the wrod as a wlohe. Azanmig huh? yaeh and I awlyas tghuhot slpeling was ipmorantt!”

Ево и видеа који обрађује овај аспект опажања:

Корисни линкови на ову тему:

http://www.archimedes-lab.org/Gallery/new_optical_illusions.html

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Distorting_illusions

Да ли су линије равне или не?Да ли су овде линије паралелне или не?

Јесте ли погледали заглавље овог блога? И то је пример илузије, а оно што није илузија је овај блог!!