Анкета о могућностима развоја личности без употребе једног или више чула

Пред вама је анкета која је саставни део предавања из психологије о опажању.

Размислите о питању и дајте одговор и његово образложење – зашто тако мислите.