Опажање – неки моменти

Ово је познат експеримент са невидиљивим горилом који је окосница истоимене књиге Кристофера Чабриса и Данијела Симонса, а која се бави различитим аспектима опажања, интуиције и других психолошких процеса.

Проверите своје опажање.

Задатак је да ИЗБРОЈИТЕ КОЛИКО ЛОПТИ ЈЕ ДОДАЛА БЕЛА ЕКИПА, А КОЛИКО ЕКИПА ЦРНИХ ИГРАЧА!

Надам се да ћете бити тачни у бројању…:))

Па, јесте ли се забројали?

Ево још „опажања“.

Реч је о опажању речи приликом читања. како их опажамо? Као целине или као збир, тј. низ слова?

За проверу хипотезе, ево текста за читање:

“cdnuolt blveiee taht I cluod aulaclty uesdnatnrd waht I was rdanieg. The phaonmneal pweor of the hmuan mnid, aoccdrnig to a rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy, it dseno’t mtaetr in waht oerdr the ltteres in a wrod are, the olny iproamtnt tihng is taht the frsit and lsat ltteer be in the rghit pclae.
The rset can be a taotl mses and you can sitll raed it whotuit a pboerlm. Tihs is bcuseae the huamn mnid deos not raed ervey lteter by istlef, but the wrod as a wlohe. Azanmig huh? yaeh and I awlyas tghuhot slpeling was ipmorantt!”

Ево и видеа који обрађује овај аспект опажања:

Корисни линкови на ову тему:

http://www.archimedes-lab.org/Gallery/new_optical_illusions.html

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Distorting_illusions

Да ли су линије равне или не?Да ли су овде линије паралелне или не?

Јесте ли погледали заглавље овог блога? И то је пример илузије, а оно што није илузија је овај блог!!