Како неговати ментално здравље

Како сачувати ментално здравље, шта може да буде гарант психичке стабилности, има ли рецепта? Можда рецепта нема јер је свако индивидуа за себе, али уопштених препорука има. Само се у њима треба наћи и одгонетнути праву формулу за сопствену личност!! Ево препорука на следећем линку:

https://simonida.jux.com/